Energieplafond 2023: Betaalbare Energierekeningen!

Het energieplafond 2023 is een feit! De overheid heeft aangekondigd dat er vanaf 2023 een energieplafond zal gelden voor huishoudens en kleine bedrijven in Nederland. Dit houdt in dat zij tot een bepaald verbruik niet meer zullen betalen dan een maximale prijs voor gas, stroom en stadsverwarming. Dit is goed nieuws voor de meeste huishoudens in Nederland, omdat zij hierdoor korting zullen ontvangen op hun energierekening.

Waarom een energieplafond?

De energieprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, waardoor veel mensen moeite hebben om de energierekening te betalen. Met het prijsplafond wil de overheid ervoor zorgen dat de energierekening voor iedereen betaalbaar blijft. Het prijsplafond zal gelden voor zowel gas als elektriciteit en ook voor stadsverwarming. Het Energieplafond 2023 zal dus voor het gehele jaar gelden. De overheid zinspeelt er nog op om deze als dit nodig is te verlengen voor 2024.

Hoe wordt het Energieplafond 2023 bepaald?

Voor gas zal het prijsplafond worden bepaald op basis van het verbruik per jaar. Voor elektriciteit zal het prijsplafond worden bepaald op basis van het verbruik per kWh. Daarnaast zal er ook een prijsplafond gelden voor stadsverwarming, dat ook wordt bepaald op basis van het verbruik.

De hoogte van het prijsplafond zal worden vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zij zullen elk jaar de maximale tarieven voor energie vaststellen, die energiebedrijven mogen rekenen voor huishoudens en kleine bedrijven. Het prijsplafond zal jaarlijks worden geïndexeerd, zodat het meegroeit met de inflatie.

Wat betekent dit voor huishoudens en kleine bedrijven?

Voor huishoudens en kleine bedrijven betekent dit dat zij minder zullen betalen voor hun energierekening. Het prijsplafond zal vooral gunstig zijn voor mensen die weinig energie verbruiken, zoals ouderen en mensen die in kleine huizen wonen. Zij zullen het meest profiteren van de maatregel, omdat zij doorgaans minder energie verbruiken dan gezinnen met kinderen of mensen die in grote huizen wonen.

Het prijsplafond zal ook een positief effect hebben op het milieu. Doordat huishoudens en kleine bedrijven minder betalen voor hun energierekening, zullen zij waarschijnlijk ook minder energie gaan verbruiken. Dit kan leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot en een positieve bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering.

Wat zijn de maximale tarieven in 2023?

Tot een verbruik van 1,200 m3 gas, 2,900 kilowattuur (kWh) elektriciteit en 37 gigajoule (GJ) stadsverwarming gelden in 2023 maximale tarieven. Deze tarieven zijn inclusief belastingen en zijn als volgt:

  • € 0,40 per kWh elektriciteit;
  • € 1,45 per m3 gas;
  • € 47,38 per GJ stadswarmte.

Energie prijsplafon 2023

Vergelijk Kies & Bespaar

Compensatie voor huishoudens met blokaansluiting

Huishoudens met een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting, ook wel blokaansluiting genoemd, vallen niet onder het prijsplafond van de energierekening. Dit betekent dat zij niet dezelfde korting krijgen op hun energierekening als huishoudens met een individuele aansluiting. Om deze huishoudens tegemoet te komen, komt er een compensatieregeling.

Vaste vergoeding per wooneenheid

De compensatie voor huishoudens met blokaansluiting bestaat uit een vast bedrag per zelfstandige of onzelfstandige wooneenheid. Dit bedrag is nog niet bekend, maar zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met de gemiddelde korting die huishoudens met een individuele aansluiting ontvangen. Voor onzelfstandige wooneenheden zal het bedrag lager zijn dan voor zelfstandige wooneenheden, aangezien het energieverbruik van een kamer gemiddeld lager is dan dat van een hele woning.

Extra steun voor zelfstandige wooneenheden

Voor zelfstandige wooneenheden wordt de tegemoetkoming verhoogd met € 380. Dit komt doordat zij in november en december 2022 geen gebruik konden maken van de € 190 korting op hun energierekening, die wel gold voor huishoudens met een individuele aansluiting. Voor onzelfstandige wooneenheden komt er ook een extra tegemoetkoming, waarbij het kabinet overweegt deze aan te passen op het gemiddeld lagere verbruik van deze doelgroep.

Regeling in maart klaar

Het kabinet verwacht dat de regeling in maart klaar is. De tegemoetkoming is bedoeld voor de energiekosten van heel 2023. Op 18 januari 2023 heeft de overheid een schatting gegeven van de hoogte van de compensatie voor huishoudens met blokaansluiting.

Compensatie voor mkb-bedrijven

Naast huishoudens met blokaansluiting krijgen ook energie-intensieve mkb-bedrijven compensatie voor hun energiekosten. Mkb-bedrijven met een kleinverbruikaansluiting vallen onder het prijsplafond, maar voor energie-intensieve mkb-bedrijven komt er een speciale compensatieregeling. Meer informatie over deze Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is te vinden op de website van RVO.

Al met al is de compensatieregeling voor huishoudens met blokaansluiting een welkome tegemoetkoming in de hoge energiekosten. Hoewel het bedrag nog niet bekend is, biedt het wel enige zekerheid voor deze huishoudens. De regeling voor mkb-bedrijven met een hoog energieverbruik is een ander voorbeeld van de inspanningen van de overheid om de energietransitie voor iedereen haalbaar te maken.

Scroll naar boven